מארז ספרונים – מה נקרא?

שיתוף

תיאור:

60 ספרונים מדורגים לפי שלבים:

  • שלב 1 – קמץ ופתח
  • שלב 2 – שווא
  • שלב 3 – חיריק מלא וחסר
  • שלב 4 – חולם מלא וחסר
  • שלב 5 – צירה וסגול
  • שלב 6 – שורוק וקובוץ

בכל שלב עשרה ספרונים.
סדר הקריאה לפי בחירת התלמידים.

לוחות לתרגול ולביסוס אבני היסוד בקריאה:

חלק א: תרגול קריאת עיצורים וצירופים בקמץ ופתח,
בשווא ובחיריק מלא וחסר.

חלק ב: תרגול קריאת צירופים בחולם מלא וחסר,
בצירה וסגול ובשורוק וקובוץ.

סימנייה המשמשת גם כתומך זיכרון לתנועות

מיועד ל:

  • תלמידים הלומדים לקרוא בגן ובכיתה א
  • תלמידי בכיתות  גבוהות יותר הזקוקים לחיזוק הקריאה וביסוסה

לחומרי עזר נוספים להדפסה ולפעילויות המקוונות  – לחצו כאן

75.00

קישורים לסרטונים ברשת בהקשר לטקסטים בחוברת